Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2014

daguchna

Znów tracisz cały dzień

na wymyślanie scen

do filmu, w którym chcesz

grać jedną z głównych ról.

— ZOO "Romantyczna gra"
Tags: piosenki
Reposted byirbjarbirb irbjarbirb

April 05 2011

daguchna

Nie martw się, przecież wiesz - w życiu zdarza się czasem kiepski dzień.

— Renata Przemyk "Ostatni z zielonych"
Tags: piosenki
Reposted bydynamite dynamite

April 01 2011

daguchna
Tyle mamy w sobie zła, ile widzą inni.
— Artur Gadowski "Szczęśliwego Nowego Jorku"
Tags: piosenki
Reposted bydynamite dynamite

February 12 2011

daguchna

It's meeting the man of my dreams

and then meeting his beautiful wife.

And isn't it ironic? Don't you think?

— Alanis Morissette "Ironic"
Tags: piosenki
Reposted byirbjarbirbmalinowowamarkotna
daguchna

What can I say? (...)

What can I do?

I haven't got a clue.

— Froggy Mix "What can I say"
Tags: piosenki

December 26 2010

daguchna
Pociemniał blask i moc truchleje, radio nadaje o pokoju,
znak to, że musi - idą święta - kiermasz dobroci i nastroju.
Niebieski Panie, Dyrektorze nim się pojawi pierwsze danie
na wigilijnym, białym stole, znajdziesz coroczne moje podanie.

Zamień mój żal na bal, na bal,
a sny pozamieniaj na dni.
Dla Ciebie to kwestia zmiany liter,
dla mnie to życie.

Być może po mnie pozostanie tak popularne dziś niewiele,
nie jest tak trudno trafić z życiem między UNESCO a skup butelek.
Więc nie ma sensu ni powodu, abym cię prosił o ratunek,
to tylko moje małe sprawy, ty masz na głowie ten gatunek.

Zamień mój żal na bal, na bal,
a sny pozamieniaj na dni.
Dla Ciebie to kwestia zmiany liter,
dla mnie to życie.

Niebieski Panie, Dyrektorze, gdzieś między karp, a śledź w śmietanie
składam co roku, mimo wszystko, to podniszczone już podanie.

Zamień mój żal na bal, na bal,
a sny pozamieniaj na dni.
Dla Ciebie to kwestia zmiany liter,
dla mnie to życie.
— Andrzej Poniedzielski "Podanie o..."

December 25 2010

daguchna

Niech nam pomyślnością sypnie róg

i niech szczęście wkradnie się za próg.

Dobrej gwiazdy mocno trzymaj się.

Niech do łez prowadzi tylko śmiech.

— Przyjaciele Karpia 6 "Polikarp"
Tags: piosenki

December 17 2010

daguchna
Be yourself, no matter what they say.
— Sting "Englishman in New York"
Tags: piosenki
Reposted byirbjarbirb irbjarbirb
daguchna
Niedomknięty szyberdach - to tamtędy wpadło szczęście.
— Leniwiec "Droga"
Tags: piosenki
Reposted byirbjarbirb irbjarbirb

December 10 2010

daguchna
It's simple as that/you shouldn't look back.
— Tesco Value "Caesia & Ruben"
Tags: piosenki

November 29 2010

daguchna

Udajesz, że

nie żyjesz ani nie

nie czujesz, że ja też

ze strachu zaraz zginę,

bo kiedy tak

dotykam pierwszy raz

naprawdę czuję, jak

mnie własny strach zabija.

— Obywatel G.C. "Udajesz, że nie żyjesz"
Tags: piosenki GC
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl