Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2013

daguchna
Dobrej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Tags: cytuty reposty
Reposted fromhasiek hasiek

November 02 2011

daguchna
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
— Laska, "Chłopaki nie płaczą"
Tags: filmy reposty
Reposted fromaccidientte accidientte viahasiek hasiek

February 12 2011

daguchna
Chcę mu powiedzieć, że go kocham, że jest wszystkim, czego pragnę. Że go sobie biorę i że mu się oddaję. Że chcę przy nim być, że będę się z nim dzielił, mnożył, dodawał i odejmował, że będę podnosił nas obu do potęgi i wyciągał z nas średnią. Że jest moją siłą nadającą prędkość, zrywem, masą i wektorem ruchu. Reakcją łańcuchową, cząsteczką, jądrem komórkowym, obwodem zamkniętym, (...), przydawką, dopełnieniem i mianownikiem - że jest definicją wszystkiego, co wiem.
— Marcin Szczygielski "Bierki"
Reposted fromhasiek hasiek

December 07 2010

daguchna
Pieszy, który zmusza Cię do myślenia, to martwy pieszy.
— Kaśki tato
Tags: cytuty reposty
Reposted fromhasiek hasiek

November 25 2010

daguchna
Ranki zimowe zrobione są ze stali, mają metaliczny posmak i ostre krawędzie. W środę, o siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych"
Reposted fromhasiek hasiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl