Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2011

daguchna
Otóż ostatnio, sam nie wiem czemu, straciłem całą radość życia. Jestem w tak złym nastroju, że cała barwna sceneria globu wydaje mi się jałowa jak skalisty przylądek. Powietrze - ten cudowny baldachim nad nami - spójrzcie tylko na to śmiałe przęsło firmamentu, na ten wspaniały plafon, cały w złotych kasetonach ognia - w moich oczach jest jedynie nagromadzeniem wstrętnych i niezdrowych wyziewów. Jakimże arcydziełem jest człowiek! Szlachetność rozumu, nieograniczone zdolności, w uczynkach równy aniołom, w pojmowaniu równy bogom, najwyższe z żyjących istnień, korona stworzenia! A jednak dla mnie to tylko kwintesencja marnego prochu. Nie cieszy mnie człowiek - ani żaden mężczyzna, ani żadna kobieta.
— "Hamlet" Williama Szekspira
Reposted byvoiceinsilenceirbjarbirbmalinowowadesperateeeottakabeillebesomeoneelseaurinkomisspandoraostatnitobecontinuedKwiatyKawaPapierosypersona-non-grataniebieskieoczyjakmidzisiajzlespokodamazniesmaczonyzyciem

November 01 2011

daguchna
Myślę, że jeśli mężczyzna raz kochał jakąś kobietę, uczyni dla niej wszystko prócz tego, żeby ją po raz drugi pokochał.
— Pani Cheveley, "Mąż idealny" Oscara Wilde'a
Reposted bythejellylolipop22illusionsofeverythingmiimigoodbyemyloverHeavierThanHeavenfirstlevellittleblackdressnotforgetmeDresixnawetciszamozebyccynicznahappykokeshikiksnotforgetmesarkastycznamaliwahuggybearbylejakaandzik9911901szickocelebrationdziubkowaarseniansodupatiskakiksdiammondzyj-kolorowosraniewbanieflorenceteskowaljuirbjarbirbmalinowowabesomeoneelseguerrieraKawaiiNamida
daguchna
Połowa pięknych pań dzisiaj pali. Ja osobiście wolę tę drugą połowę.
— Lord Goring, "Mąż idealny" Oscara Wilde'a
Reposted byirbjarbirbmalinowowa
daguchna
Dzisiaj już nie ma szpiegów. Ta niepiękna profesja przestała się opłacać, odkąd zastąpiła ją prasa.
— sir Robert Chiltern, "Mąż idealny" Oscara Wilde'a

September 21 2011

daguchna
Że też rodzice zawsze przychodzą nie w porę! Na pewno jakiś błąd w wyliczeniach natury!
— Lord Goring, "Mąż idealny" Oscara Wilde'a
daguchna
Dlaczego nie możecie nas kochać takimi, jacy jesteśmy, razem z naszymi wadami? Dlaczego nas dźwigacie na te wasze okropne piedestały? Wszyscy jesteśmy z gliny, i wy, i my. Lecz jeśli mężczyzna kocha jakąś kobietę, kocha ją mimo słabostki, szaleństwa czy wady, kocha ją nawet więcej właśnie dla owych wad. Miłość potrzebna jest bardziej ludziom niedoskonałym niż doskonałym.
— sir Robert Chiltern, "Mąż idealny" Oscara Wilde'a

January 22 2011

daguchna
Ja wierzę w boga mordu. To jedyny, który rządzi - niepodzielnie, od zarania dziejów.
— Alain Reille; Yasmina Reza "Bóg mordu"
Tags: sztuki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl